Ako zistíme, či je ryba čerstvá?

Ryby všeobecne patria k najrýchlejšie sa kaziacim potravinám. Voda obsiahnutá v svalovine rýb je vhodným prostredím na rýchle rozmnožovanie sa baktérií. Dôležitý je preto spôsob uskladnenia rýb a teplota.

Základné informácie o rybách, ktoré by mal vedieť každý rybár.

Ryby patria medzi najpočetnejšie a najstaršie živočíchy na zemeguli. Tvoria viac ako polovicu všetkých OBRATLOVCOV na svete.

Zo zoologického pohľadu ryby patria do KMEŇA CHORDÁTY. Živočíchy tohto kmeňa sa vyznačujú tým, že majú vyvinutú pevnú oporu tela. Hospodársky významné ryby sú zaradené do TRIEDY: PARYBY a RYBY